خوش آمدید

 •  11/27/2021 05:17 PM

با توجه به درخواست های بالا امروز میخواهیم در خصوص قیمت سپتیک تانک صحبت کنیم و شما را با انواع مخازن دفع فاضلابی و تفاوت قیمت آنها آشنا نماییم .

Read More
 • 75.00
 •  08/16/2022 08:00 PM
 •   New York, NY, USA

شرکت پایپ گسر امروز با عقد قرار با یک شرکت لهستانی ؛ 4 دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن اسپیرال 15 مترمکعب را ارسال نمود . نکته قابل توجه اینکه بازرسان این شرکت خارجی با بازدید از کارخانه پایپ گستر متحیر به تکنولوژی این شرکت در تولید مخازن شدند. در ادامه نحوه کارکرد را توضیح داده ایم

Read More
 • 65.00
 •  11/30/2021 08:00 PM
 •   2816 Cinnamon Lane, San Antonio, TX

This an event article, used for writing about and listing the events planned for the future of your website. You can edit all of this text from the Pages tab by clicking the edit button.

Read More
 • 75.00
 •  08/18/2021 08:00 PM
 •   3557 Pretty View Lane, Alderpoint CA

This an event article, used for writing about and listing the events planned for the future of your website. You can edit all of this text from the Pages tab by clicking the edit button.

Read More
 • 85.00
 •  12/25/2018 09:00 PM
 •   1684 Wildrose Lane, Detroit, MI

This an event article, used for writing about and listing the events planned for the future of your website. You can edit all of this text from the Pages tab by clicking the edit button.

Read More
I BUILT MY SITE FOR FREE USING